()

: 24.07.50 ( ) [1]1;
05.08.59 ( . . ,   ) [2].
:  24.07.50 [1];
 02.04.53 {21};
 28.01.54 {23};
 07.10.55 [3];
 31.01.57 {28}, [4. . 1193];
 01.12.57 {29}.
: , . .. {18, 19};
. [5], [6. . 1. . 1], [7. . 281], [8. . 15], [9].
:  17.11.50 [10], {18, 19}, [9].
. : {18, 19}, [9].
:. .., / -274 {18}, [6. . 1. . 1];
, ., / -274 [9]2.
:- .. [11, 12], - .. -3 , , . .-. , . , [13], (- .. ) ( 30.07.51) [14. . 130138], . . - (.-, , - ,   30.10.55), , . , , [12], [15. . 148], - .. ( 12.02.54) [16]4;
. . (, , ) ( 31.01.57) [17], [18. . 116],  18.05.55  . - ( . , . , / 3179 / 979 ̻, . - [19], [20. . 137],  06.03.57  [5], [8. . 15], [21. . 125], - (, , , .-.), - .. , .-., (09.08.51) [22], [6. . 4. . 17], . - (-) .. ( 01.09.51) [23], , , , , / , , , , , [6. . 3. . 1], [12], - 509 [24].
:01.01.51  59 408, 01.01.52  38 926, 01.01.53 47 001, 01.01.54  23 678, 01.01.55  18 5055, 01.01.56  10 046, 01.01.57  7389, 01.01.59  12 773 ().
:.  .  ..,  24.07.50  18.10.52 [1, 7, 25]6;
.. .  / /  ..,  01.04.53 26.06.53 (. 13.07.54) [26, 27], [28. . 265278];
.. .  . /  ..,  26.06.53 13.12.54 [26, 29];
.  /  ..,  13.12.54 30.01.59 [29, 30];
.-/ /  ..,  30.01.59  ? [30];
.. . .  .. (. 10.11.55) [14. . 1];
/  .  ..,  24.07.50  ? [1];
.. (/)  ..,  17.07.51  ? (. 30.07.51)  26.06.53 07.07.54 [14. . 130138], [26, 31, 32];
.  ..,  07.07.54  ? [32].
:1956 .  (. ): , , -, -, - , 105 , 106 , , , - {1}, [4. . 238], [20. . 137]. 1996 . . : / / 1- [33].
. :11.08.53 7- 8- [7. . 281298], [34]7;
12.02.54 . . , .. , [16]. 13.07.54  72 [28. . 265278]. 18.05.55 . . - [18], [20. . 137]. 24.10.55 30.10.55  . [3] 1  4 . [15. . 148];
08.02.57 . [17] 4 (  .) [16], [18. . 116];
06.03.57 [5], [8. . 15], [20. . 125].
:
1 - , . . ;
. , [8].

2 19501952 ., , / 274, 1952 .
3 30.01.53   - .. . , [35].
4   [15].
5 . , 01.01.55  19 686 [28. . 2].
6 30.04.53  . / - [8. . 823];

7   / . 501 , [34].
:
 1. . 0507 24.07.50.
 2. . 0311 05.08.59.
 3. . 00396 07.10.55.
 4. . . 9414. . 1. . 298.
 5. . 0163 06.03.57.
 6. . . 9414. . 1. . 574.
 7. . . 189.
 8. . . 291.
 9. . . 318. . 2238.
 10. . 927 17.11.50.
 11. . 0729 31.05.52.
 12. . .9414. . 1. . 244. . 2830.
 13. . 0623 07.05.52.
 14. . . 9414. . 1. . 101.
 15. . . 1. . 245.
 16. . 091 12.02.54.
 17. . 075 31.01.57.
 18. . . 9414. . 1. . 299.
 19. . 0255 18.05.55.
 20. . . 9414. . 1. . 247.
 21. . . 297.
 22. . 0562 09.08.51.
 23. . 1037 01.09.51.
 24. . 1030 20.09.51.
 25. . 01178 18.10.52.
 26. . 022/ 01.04.53.
 27. . 570/ 26.06.53.
 28. . . 9414. . 1. . 220.
 29. . 2838 13.12.54.
 30. . 76 30.01.59.
 31. . 1013 17.07.51.
 32. . 1765 07.07.54.

 33. .  96 06.12.96.
 34. . 00163 11.08.53.
 35. . 0133 30.01.53.
. : ,
,
,
,
- ,
- .

.

: " - "